PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW

Poprzez zawarcie umowy wynajmu długoterminowego, Wynajmujący zobowiązuje się do sfinansowania zakupu  wskazanego samochodu oraz świadczenia na rzecz  Użytkownika samochodu, określonych w umowie,  wymienionych  wcześniej usług serwisowych i usług zarządzania flotą.

W celu jasnego i precyzyjnego określenia zasad i procedur współpracy, naszym Klientom proponujemy podpisanie Umowy Ramowej dotyczącej zawierania Umów Wynajmu czy Leasingu, a następnie kolejnych Umów  na poszczególne transze samochodów, finansowanych i dostarczanych według uzgodnionych wcześniej harmonogramów  dostaw.

Podstawowe dokumenty:

Dokumenty prawne:

  • Aktualny wypis z  KRS;

  • Akt założycielski spółki wraz z ewentualnymi aneksami;

  • Zaświadczenie o numerze REGON i NIP.

Dokumenty finansowe:

  • Deklaracja podatkowa CIT-2 za ostatni miesiąc;

  • Deklaracja podatkowa za ostatni okres sprawozdawczy oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe;

  • Ostatnie sprawozdania finansowe F-01 za bieżący okres sprawozdawczy;

  • Bilans i rachunek wyników za ostatni rok kalendarzowy oraz rok poprzedni;

  • Potwierdzenie za przyjęcie przez Urząd Skarbowy dokumentów lub w przypadku braku takiego potwierdzenia zaświadczenia wydanego przez US o obrotach i dochodach za ostatni rok i ostatni okres sprawozdawczy