SPOSÓB FAKTUROWANIA

Na życzenie Klienta, nasze usługi fakturujemy w formie jednej faktury zbiorczej do każdej zawartej Umowy lub w formie oddzielnych faktur dla każdego z użytkowanych pojazdów. Faktury dostarczamy raz w miesiącu do siedziby Klienta.