WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ewatex leasing Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres ubezpieczenia samochodów stanowiących Przedmiot Umowy. W ramach zawartych przez naszą firmę umów generalnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, oferujemy pakiet OC, AC, NW oraz Car Assistance. Koszt pakietu OC, AC, NNW   jest wliczony w miesięczne opłaty.

Udział użytkowników w procesie likwidacji szkód staramy się ograniczyć do minimum. Obowiązkiem użytkownika jest telefoniczne zawiadomienie naszej firmy o zaistniałej szkodzie oraz wypełnienie formularza zgłoszenia szkody w naszym centrum likwidacji szkód. Pozostałe formalności związane z likwidacją szkód, takie jak: wybór warsztatu naprawiającego, ustalenie sposobu rozliczenia szkody i terminu wykonania naprawy oraz odbioru należnego odszkodowania przejmują nasi pracownicy.