SPOSÓB SERWISOWANIA

Każdorazowo staramy się dostosować sposób serwisowania samochodów do specyfiki  i charakteru pracy użytkowników. Użytkownicy otrzymują przy odbiorze samochodu szczegółową informację dotyczącą zasad eksploatacji samochodów.

Samochody serwisujemy wyłącznie w sprawdzonych, autoryzowanych stacjach obsługi,      z którymi kontraktujemy odpowiednie pakiety usług.

Dzięki ścisłej współpracy z ASO Ewatex, dla samochodów z terenu Warszawy i okolic oferujemy całkowite przejęcie formalności związanych z przeglądami okresowymi i naprawami samochodów, włącznie z odbiorem samochodów z siedziby Klienta oraz dostarczaniem ich do siedziby Klienta. W gestii Klienta pozostaje jedynie telefoniczne zawiadomienie naszej firmy lub ASO Ewatex o konieczności dokonania przeglądu lub naprawy. Dla samochodów stacjonujących w innych miastach, na podstawie zgłoszeń telefonicznych umawiamy terminy i zakres przeglądów / napraw oraz wskazujemy odpowiednie Autoryzowane Stacje Obsługi. Wszelkie formalności związane z przeglądem / naprawą załatwiamy bez udziału użytkownika.