Leasing operacyjny samochodu osobowego

Dla finansującego:

 • opłata leasingowa jest w całości przychodem podatkowym,

 • kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości samochodu nie przekraczającej 10 tys. EUR (od 1 stycznia 2002 r. – 20 tys. EUR);

 • kosztem uzyskania przychodu są wydatki na ubezpieczenie naliczone od wartości samochodu nie przekraczającej 20 tys. EUR;

 • podatek VAT naliczony w cenie samochodu osobowego podlega u finansującego rozliczeniu, w związku z czym podstawą ustalenia wysokości opłat leasingowych jest wartość netto samochodu osobowego.

Dla korzystającego:

 • opłaty leasingowe są w pełnej wysokości kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym,

 • kosztem uzyskania przychodu są wydatki na ubezpieczenie naliczone od wartości samochodu nie przekraczającej 20 tys. EUR ; składka ubezpieczeniowa naliczona od wartości samochodu przekraczającej powyższe kwoty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu;

 • inne wydatki na używanie samochodu osobowego stanowią koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości (nie zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu);

 • korzystający nie ma prawa odliczyć lub rozliczyć podatku VAT ujętego w opłatach leasingowych, stąd zalicza do kosztów uzyskania przychodów opłaty leasingowe w kwotach brutto;

 • w przypadku nabycia przez korzystającego samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu, korzystający nie może odliczyć podatku VAT naliczonego w cenie sprzedaży.

Leasing finansowy samochodu osobowego

Dla finansującego:

 • wydatki na nabycie samochodu osobowego u  finansującego nie są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym;

 • przychodem podatkowym jest odsetkowa część opłaty leasingowej,

 • podatek VAT naliczony w cenie samochodu osobowego podlega u finansującego rozliczeniu, w związku z czym podstawą ustalenia wysokości opłat leasingowych jest wartość netto samochodu osobowego;

Dla korzystającego:

 • część odsetkowa opłaty leasingowej jest kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości,

 • kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne naliczone od wartości samochodu nie przekraczającej 20 tys. EUR;

 • inne wydatki na używanie samochodu osobowego są kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości, (nie zachodzi konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu);

 • kosztem uzyskania przychodu są wydatki na ubezpieczenie naliczone od wartości samochodu nie przekraczającej 20 tys. EUR; składka ubezpieczeniowa naliczona od wartości samochodu przekraczającej powyższe kwoty nie stanowi kosztu uzyskania przychodu;

 • korzystający nie ma prawa odliczyć lub ro zliczyć podatku VAT naliczonego od opłat leasingowych;

 • korzystający ma obowiązek zapłacić finansującemu podatek VAT naliczony od opłat leasingowych; ( wg nowych zasad może to być rozliczane miesięcznie ),

 • w przypadku nabycia przez korzystającego samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu, korzystający nie może odliczyć podatku VAT naliczonego w cenie sprzedaży.