Wynajem długoterminowy

INFORMACJE OGÓLNE O USŁUGACH FLEET MANAGEMENT

Nasza Spółka specjalizuje się przede wszystkim w wysokiej jakości obsłudze flot samochodowych. Podobnie wysoki poziom obsługi gwarantujemy także przy indywidualnych transakcjach leasingu i wynajmu. 

Do korzyści płynących ze współpracy z naszą firmą w ramach programu obsługi flotowej, można niewątpliwie zaliczyć:

 • zminimalizowanie czasu niezbędnego na załatwienie spraw związanych z:

-  naprawami pojazdów, 
-  przeglądami samochodów,
-  likwidacją szkód komunikacyjnych,
-  rozliczaniem kosztów zużycia paliwa.

 • zminimalizowanie kosztów napraw i przeglądów dzięki przekazaniu spraw z tym  związanych w ręce naszych specjalistów,

 • zminimalizowanie kosztów pracy i płacy zatrudnionych pracowników związanych z obsługą  posiadanego parku samochodowego,

 • znacznie efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy zatrudnionych pracowników, dzięki  gwarantowanym na czas naprawy samochodom zastępczym,

 • skuteczne kontrolowanie stanu przebiegów i zużycia paliwa dzięki comiesięcznym raportom

Znajomość branży samochodowej oraz wszechstronna znajomość zagadnień techniki motoryzacyjnej, a także dobra współpraca z bankami finansującymi i sprzedawcami samochodów  pozwala  nam na:

 • zminimalizowanie kosztów obsługi  pojazdów,

 • uzyskanie korzystnych rabatów na  samochody,

 • uzyskanie korzystnych warunków finansowania umów.

W efekcie jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom bezkonkurencyjne warunki najmu i leasingu samochodów z pełną opcją ich serwisowania i naprawy.

PODSTAWOWE ZASADY NAJMU I LEASINGU FLOT SAMOCHODOWYCH

Nasi Klienci, w ramach zawartych umów zobowiązani są do uiszczania stałej, miesięcznej opłaty, obejmującej  usługi  wyspecyfikowane  poniżej,  świadczone w ramach ustalonego w  umowie limitu kilometrów.

Miesięczna opłata obejmuje również zarządzanie flotą ( likwidacja szkód komunikacyjnych, samochody zastępcze, raporty ). Po zakończeniu umowy  Klient ma prawo do wykupienia samochodu. Niejednokrotnie z prawa tego korzystają pracownicy Klienta. Po okresie obowiązywania, umowa może przewidywać odnowienie floty samochodowej na tych samych zasadach.

Wykaz usług, do których świadczenia zobowiązuje się Leaseplan car leasing Sp. z o.o. w umowie:
(patrz: schemat poglądowy struktury opłaty miesięcznej)

 • zapewnienie profesjonalnej pomocy przy doborze samochodów,

 • zakup samochodów  z wykorzystaniem wysokiego poziomu rabatów,

 • ubezpieczenie samochodów  w pełnym  zakresie OC, AC, NNW oraz  coroczne odnawianie polis ubezpieczeniowych,

 • pokrywanie kosztów serwisu technicznego, napraw uszkodzeń mechanicznych ( w ramach określonego limitu kilometrów ),

 • dbałość o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych,

 • sezonowa  wymiana i składowanie opon letnich  i zimowych,

 • likwidacja szkód komunikacyjnych,

 • rozliczenie szkód z Towarzystwem Ubezpieczeniowym,

 • udostępnienie samochodów zastępczych,

 • ( na życzenie Klienta ) raportowanie informacji o parku samochodowym,

 • ( na życzenie Klienta ) pośrednictwo w sprzedaży posiadanych przez Klienta  samochodów,

 • ( na życzenie Klienta ) opcja  zakupu kart paliwowych, fakturowanie  i raportowanie  stanu zużycia paliwa.

Do korzyści, jakie daje naszym Klientom ten rodzaj wynajmu flot samochodowych można zaliczyć:

 • Wymiana samochodów używanych w ramach floty na nowe modele, po 24 miesiącach eksploatacji, bez dodatkowych kosztów,

 • optymalizację kosztów związanych z utrzymaniem floty samochodów,

 • możliwość zaplanowania w budżecie określonych ( niezmiennych ) kosztów utrzymania   parku samochodowego,

 • uproszczenie procedur administracyjno – księgowych ( jedna faktura ),

 • posiłkowanie się kapitałem zewnętrznym na użytkowanie i utrzymanie floty samochodowej,

 • możliwość wykupu samochodu przez użytkownika po zakończeniu okresu eksploatacji,

Dodatkowo oferujemy Klientom możliwość zawierania umów leasingu operacyjnego,    co umożliwia im skorzystanie z korzyści fiskalnych, jakie niesie ze sobą  ten rodzaj umowy. Do korzyści tych należy zaliczyć:

 • zaliczanie opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodów,

 • możliwość odliczenia podatku VAT od samochodów ciężarowych.